Main pageEnglish

Русский

We thank all who helped and help to get bells:


1. Akhunov Maxim
2. Arkhipova Lyudmila
3. Bayer Elena
4. Faykin Anatoliy
5. Faykina Elena
6. Gertsen Alexsandr
7. Gezhes Dina
8. Golubeva Natalia
9. Groshev Vyacheslav
10. Kaplun Yakov
11. Karpushkin Aleksey
12. Karpushkina Varvara
13. Karpushkina Victoria
14. Kheifits Evgeny
15. Kheifits Irina
16. Kiseleva Elena
17. Kochetova Julia (exchange)
18. Konovtseva Tatiana (exchange)
19. Krivonosov Yuriy
20. Kushnir Elya
21. Lazarev Vladimir
22. Makarova Vera (exchange)
23. Margovsky Alexsandr
24. Margovsky Polina
25. Nikolaeva Anna
26. Pivak Inna (exchange)
27. Pyatovskaya Mariya
28. Pyatovskaya Vera
29. Pyatovsky Pavel
30. Rabinovich Boris
31. Roman Alexsandr (exchange)
32. Ryabov Andrey
33. Ryabova Klavdiya
34. Sementsova Tatiana (exchange)
35. Sergeev Victor
36. Sergeeva Maya
37. Seroglazov Sergey
38. Seroglazova Daria
39. Shteyngardt Alexsandr
40. Shteyngardt Mihail
41. Sinev Ilya
42. Sineva Aleksandra
43. Solovey Marina
44. Solovey Vladimir
45. Tuganova Elena
46. Tuganova Tatiana
47. Umantsev Alexsandr
48. Vayntraub Alexsandr
49. Voytyk Aleksey
50. Voytyk Natalia
51. Zavodov Maxim
52. Zavodova Anna
53. Zubko Yury (exchange)