Main pageEnglish

Русский

We thank all who helped and help to get bells:


1. Akhunov Maxim
2. Arkhipova Lyudmila
3. Bayer Elena
4. Faykin Anatoliy
5. Faykina Elena
6. Gertsen Alexsandr
7. Gezhes Dina
8. Golubeva Natalia
9. Groshev Vyacheslav
10. Gudinski Ruslan
11. Kaplun Yakov
12. Karpushkin Aleksey
13. Karpushkin Makar
14. Karpushkina Varvara
15. Karpushkina Victoria
16. Kheifits Evgeny
17. Kheifits Irina
18. Kiseleva Elena
19. Kochetova Julia (exchange)
20. Konovtseva Tatiana (exchange)
21. Kovaldina Larisa (exchange)
22. Krivonosov Yuriy
23. Kushnir Elya
24. Lazarev Vladimir
25. Louda Elena
26. Makarova Vera (exchange)
27. Margovsky Alexsandr
28. Margovsky Polina
29. Mashkin Nikolay
30. Nikolaeva Anna
31. Petrunina Elena
32. Pivak Inna (exchange)
33. Pyatovskaya Mariya
34. Pyatovskaya Vera
35. Pyatovsky Pavel
36. Rabinovich Boris
37. Roman Alexsandr (exchange)
38. Ryabov Andrey
39. Ryabova Klavdiya
40. Sementsova Tatiana (exchange)
41. Sergeev Victor
42. Sergeeva Maya
43. Seroglazov Sergey
44. Seroglazova Daria
45. Shteyngardt Alexsandr
46. Shteyngardt Mihail
47. Sinev Ilya
48. Sineva Aleksandra
49. Solovey Marina
50. Solovey Vladimir
51. Tuganova Elena
52. Tuganova Tatiana
53. Umantsev Alexsandr
54. Ushanov Sergey
55. Vayntraub Alexsandr
56. Voytyk Aleksey
57. Voytyk Natalia
58. Zavodov Maxim
59. Zavodova Anna
60. Zhuravleva Natalia
61. Zhuravleva Olga
62. Zubko Yury (exchange)